Ficklampa i video

Ett experiment som hanterar videoeditering i realtid. För att demonstrera detta har jag gjort videon interagerbar med något som ska likna effekten av en ficklampa. För runt musen i videon!

Tekniker som jag använt här är HTML5 canvas videoelement och ett ”parallellt” tankesätt.

Länk till sidan